"Kraków się zmienia – proces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia"

"Kraków się zmienia – proces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia"

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 15.05.2022 20:00
zakończona

Panelista
Rejestracja zakończona 15.05.2022 20:00
zakończona

Opis wydarzenia
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska branżowego związanego z architekturą i urbanistyką w tym inwestorów, architektów, projektantów, a jej nadrzędnym celem jest omówienie szeregu zagadnień pojawiających się w toku procesu inwestycyjnego, jak również roli Miasta jako największego inwestora na terenie Krakowa.

Agenda wydarzenia :

17 maja 2022 r.
9:00 - 10:00 - rejestracja
10:00 - 10:10 - otwarcie konferencji
10:10 - 10:20 - powitanie i wprowadzenie do konferencji (Prezydent Miasta Krakowa)
10:20 - 10:30 - Plany na przyszłość - planowanie przestrzenne w mieście (Wydział Planowania Przestrzennego UMK)
10:30 - 11:00 - Plany na przyszłość - planowanie przestrzenne w mieście - Nowe Miasto (Wydział Planowania Przestrzennego UMK)
11:00 - 11:05 - przerwa techniczna
11:05 - 11:25 - Inwestycje - proces i realizacja. Inwestycje zrealizowane i planowane w zakresie funkcji publicznych (Zarząd Inwestycji Miejskich)
11:25 - 11:45 - Komunikacja indywidualna i zbiorowa w procesie inwestycyjnym – teraz. Inwestycje zrealizowane i planowane w zakresie dróg publicznych  (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)
11:45 - 12:05 - Zieleń – integralna część inwestycji. Inwestycje zrealizowane i planowane z zakresu terenów zieleni urządzonej (Zarząd Zieleni Miejskiej)
12:05 - 12:10 - przerwa techniczna
12:10 - 13:25 - panel dyskusyjny Dlaczego mamy problem i jak go usunąć? Jak planuje się inwestycje miejskie w mieście (Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Inwestycji Miejskich)
13:25 - 14:25 - przerwa na lunch
14:25 - 14:45 - Mniej reklam w mieście - uchwała krajobrazowa (Wydział Architektury i Urbanistyki UMK)
14:45 - 15:05 - Mniej reklam w mieście - uchwała krajobrazowa, ustawa o drogach publicznych (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)
15:05 - 15:50 - panel dyskusyjny Mniej reklam w mieście. Jakie działania podejmuje miasto odnośnie uchwały krajobrazowej (Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, krakowska firma reklamowa)
15:50 - 15:55 -  zakończenie pierwszego dnia konferencji

18 maja 2022 r.
10:00 - 10:10 - powitanie
10:10 - 10:30 - Anatomia projektu budowlanego; Lista kontrolna procesu inwestycyjnego; Fakeinterpretacje zmian w przepisach prawa inwestycyjnego (Małopolska Okręgowa Izba Architektów)
10:30 - 10:50 - Inżynier Budownictwa w procesie projektowania i realizacji inwestycji (Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)
10:50 - 11:10 - Zarządzanie przestrzenią miejską, planowanie przestrzenne - decyzje WZ, ULICP, uchwały ULIM ( Wydział Architektury i Urbanistyki UMK )
11:10 - 11:30 - Planowanie przestrzenne - ochrona środowiska, wód, powietrza, gospodarka wodna; konieczne uzgodnienia do powstania inwestycji (Wydział Kształtowania Środowiska UMK)
11:30 - 11:45 - Ograniczenie skutków powodzi i suszy a planowanie przestrzenne (Wody Polskie)
11:45 - 11:50 - przerwa techniczna
11:50 - 12:00 - Informatyzacja zasobu geodezyjnego jako czynnik usprawniający proces budowlany (Wydział Geodezji UMK)
12:00 - 12:15 - Proces budowlany – decyzja pozwolenia na budowę ( Wydział Architektury i Urbanistyki UMK )
12:15 - 12:30 - Proces budowlany - pozwolenie na użytkowanie, zaistnienie inwestycji w terenie (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie)
12:30 - 13:30 - przerwa na lunch
13:30 - 14:10 - panel dyskusyjny Realizacja inwestycji w mieście - wyzwania do pokonania i uzgodnienia do uzyskania (MPEC, Wodociągi Miasta Krakowa, Tauron, Polska Spółka Gazownictwa, PZFD)
14:10 - 14:15 - przerwa techniczna
14:15 - 15:30 - panel dyskusyjny Realizacja inwestycji w mieście - wyzwania do pokonania i uzgodnienia do uzyskania - orzeczenia wyższych instancji (Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków, Małopolski Urząd Wojewódzki, PINB, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, SBDiM)
15:30 - 15:35 - zakończenie drugiego dnia konferencji

19 maja 2022 r.
10:00 - 10:10 - powitanie
10:10 - 10:30 - Kraków się zmienia. Działania na przyszłość (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa)
10:30 - 11:10 - Planowanie przestrzenne - sporządzanie nowego Studium dla Krakowa (Wydział Planowania Przestrzennego UMK)
11:10 - 11:15 - przerwa techniczna
11:15 - 12:05 -  panel dyskusyjny Legislacja (Małopolski Urząd Wojewódzki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Architektury i Urbanistyki UMK )
12:05 - 12:15 - przerwa techniczna
12:15 - 13:45 - panel dyskusyjny Zmiany legislacyjne, które zaszły i zmiany proponowane w przyszłości ( Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa )
13:45 - 13:55 - podsumowanie i zakończenie konferencji
13:55 - 14:55 - lunch

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
17.05.2022 09:00
Zakończenie:
19.05.2022 14:00

TAURON Arena Kraków Mała Hala
ul. Stanisława Lema 7
31-571 Kraków

Pokaż na mapie

Strona wydarzenia:
https://business.krakow.pl/

Udostępnij znajomym

Organizator

Urząd Miasta Krakowa

dominika.urbanska@um.krakow.pl

pl